Γλώσσες

Αυτή τη στιγμή στο κέντρο ξένων γλωσσών Ε. ΣΚΑΝΔΑΜΗ-ΝΤΑΝΑΣΗ διδάσκουμε τις παρακάτω γλώσσες:

 

flags

Αγγλικά

Γαλλικά

Αγγλικά

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ)
PRE JUNIOR A 2 8
PRE JUNIOR B 2 8
L1a 4 8
L1b 4 8
L2 4 8
L3 5 8
L4 5 8
B1 6 8
B2 6 8
1o ΕΤΟΣ PROFICIENCY 5 8
1o ΕΤΟΣ PROFICIENCY+CAE 6 8

Γαλλικά

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ)
PREPARATOIRE A 2 8
PREPARATOIRE B 2 8
Cours I 3 8
A1 3 8
A2 3 8
B1/Delf/Sorb 3 8
B2/Delf/Sorb 4 8
Sorb I 5 8
Sorb II 5 8